طرح کسری بتن مشبک

مدل کسرا

مدل کسرا 
ابعاد 25*25
ضخامت 5 سانتی متر مربع 
ساخته شده از بتن مرغوب و باکیفیت
16 عدد معادل 1 متر مربع

اطلاعات بیشتر
طرح پرستو مشبک بتنی

مدل پرستو

مدل پرستو 
ابعاد 30*30
ضخامت 5 سانتی متر مربع 
ساخته شده از بتن مرغوب و باکیفیت
11 عدد معادل 1 متر مربع

اطلاعات بیشتر
طرح آجر نما مشبک بتنی

مدل آجر نما

مدل آجر نما
ابعاد 30*30
ضخامت 5 سانتی متر مربع 
ساخته شده از بتن مرغوب و باکیفیت
11 عدد معادل 1 متر مربع

اطلاعات بیشتر
طرح برگ بید مشبک بتنی

مدل برگ بید

مدل برگ بید
ابعاد 30*30
ضخامت 5 سانتی متر مربع 
ساخته شده از بتن مرغوب و باکیفیت
11 عدد معادل 1 متر مربع

اطلاعات بیشتر
تخصص

صنایع بتن مشبک مسدودی 

پیشگام در تولید و برتر در نصب گریل بتنی

مشبک بتنی مسدودیگریل بتنی و بلوک مشبک سیمانی و دیوار مشبک سیمانی

تولید مشبک بتنی

ساخت و تولید گریل بتنی و سیمانی

اطلاعات بیشتر
مشبک بتنی مسدودیگریل بتنی و بلوک مشبک سیمانی و دیوار مشبک سیمانی

نصب و اجرا

طراحی و نصب و اجرای گریل بتنی و سیمانی

اطلاعات بیشتر

ما همیشه همراه و در کنار شما هستیم

صدها پروژه و مشتری در ایران و کشورهای همسایه ، پشتوانه اعتبار ما هستند