خدمات

طرح های با کیفیت ما را مقایسه نکنید چون ما معلم گریل بتنی در ایران بوده ایم 

محصولات بتن مشبک مسدودی

طرح کسری بتن مشبک

مدل کسرا

مدل کسرا 
ابعاد 25*25
ضخامت 5 سانتی متر مربع 
ساخته شده از بتن مرغوب و باکیفیت
16 عدد معادل 1 متر مربع

اطلاعات بیشتر
طرح پرستو مشبک بتنی

مدل پرستو

مدل پرستو 
ابعاد 30*30
ضخامت 5 سانتی متر مربع 
ساخته شده از بتن مرغوب و باکیفیت
11 عدد معادل 1 متر مربع

اطلاعات بیشتر
طرح آجر نما مشبک بتنی

مدل آجر نما

مدل آجر نما
ابعاد 30*30
ضخامت 5 سانتی متر مربع 
ساخته شده از بتن مرغوب و باکیفیت
11 عدد معادل 1 متر مربع

اطلاعات بیشتر
طرح برگ بید مشبک بتنی

مدل برگ بید

مدل برگ بید
ابعاد 30*30
ضخامت 5 سانتی متر مربع 
ساخته شده از بتن مرغوب و باکیفیت
11 عدد معادل 1 متر مربع

اطلاعات بیشتر
تخصص

صنایع بتن مشبک مسدودی 

پیشگام در تولید و برتر در نصب گریل بتنی

مشبک بتنی مسدودیگریل بتنی و بلوک مشبک سیمانی و دیوار مشبک سیمانی

تولید مشبک بتنی

ساخت و تولید گریل بتنی و سیمانی

اطلاعات بیشتر
مشبک بتنی مسدودیگریل بتنی و بلوک مشبک سیمانی و دیوار مشبک سیمانی

نصب و اجرا

طراحی و نصب و اجرای گریل بتنی و سیمانی

اطلاعات بیشتر

ما همیشه همراه و در کنار شما هستیم

صدها پروژه و مشتری در ایران و کشورهای همسایه ، پشتوانه اعتبار ما هستند